Acord de Participare

Asociatia pentru Dezvoltare Sportiva Transilvania 

Loc. Muntele Baisorii nr. 286E

Județul Cluj

ACORD DE PARTICIPARE

Prin înscrierea online declar că sunt părintele / tutorele participantului minor înscris șiprin prezenta îmi dau acordul ca acesta să participe la Concursul de Schi: Cupa TRANSILVANIA  –  schi alpin, ediția a IX-a respectând Regulamentul Concursului.

Am ataşat online copie a CERTIFICATULUI DE NAŞTERE al participantului și am scris corect CNP-ul în vederea încadrării în categoria corespunzătoare.

Declar pe proprie răspundere că am citit și am luat la cunoștinţă regulamentul de desfășurare a concursului și de faptul că organizatorul nu își asumă răspunderea pentru accidentele petrecute în timpul desfășurării competiţiei și în timpul antrenamentelor pre-concurs. Mă oblig ca pe perioada de desfășurare a competiţiei, cât și în timpul antrenamentelor pre-concurs, participantul, al cărui părinte/tutore sunt, să folosească echipament adecvat de protecţie.

Semnez aces acord în sistem online.