Acord de Participare

Asociatia pentru Dezvoltare Sportiva Transilvania 

Loc. Muntele Baisorii nr. 286E

Județul Cluj


Prin înscrierea online declar că sunt părintele/ tutorele participantului minor înscris și prin
prezenta îmi dau acordul ca acesta să participe la Concursul de Schi: Cupa TRANSILVANIA –
schi alpin, ediția a XI-a, respectând Regulamentul Concursului.
Am ataşat online copie a CERTIFICATULUI DE NAŞTERE al participantului și am scris corect
CNP-ul în vederea încadrării în categoria corespunzătoare.
Declar pe proprie răspundere că am citit și am luat la cunoștinţă regulamentul de desfășurare a
concursului și de faptul că organizatorul nu își asumă răspunderea pentru accidentele petrecute în
timpul desfășurării competiţiei și în timpul antrenamentelor pre-concurs. Mă oblig ca pe perioada
de desfășurare a competiţiei, cât și în timpul antrenamentelor pre-concurs, participantul, al cărui
părinte/tutore sunt, să folosească echipament adecvat de protecţie.
Semnez acest acord în sistem online.