REGULAMENT CONCURS

 REGULAMENT CONCURS CUPA TRANSILVANIA

ediția a IX-a 2022

 Organizator: Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania

Scopul:

Încurajarea practicării schiului alpin la copii, precum și promovarea unui mod de viaţă sănătos prin practicarea activităţilor sportive în aer liber, dar și atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive.

Locul și data desfășurării:

Pârtia Roșie de la Buscat Ski Resort, stațiunea Muntele Băișorii, jud. Cluj, sâmbătă, 26 februarie 2022.

  1. Proba de concurs:

Întrecerea va consta într-o probă de slalom uriaș (o singură manșă) respectându-se particularităţile de vârstă, abilitățile tehnice și sportive ale participanților.

  1. Concurenții și Categorii de participare :

Statutul competiţiei este OPEN. Se pot înscrie copii, fete şi băieţi, legitimați la cluburi sportive de profil sau nelegitimaţi născuţi în anul 2007 și mai tarziu, împărţiţi în patru categorii de vârstă, iar în cadrul fiecărei categorii de vârstă vor fi două subgrupe, fete și băieți:

1F/1B: Fete / Băieţi până la 7 ani –  născuţi în anul 2015 și mai târziu

2F/2B: Fete / Băieţi 8-9 ani –  născuţi în anii 2013 și 2014

3F/3B: Fete /Băieţi 10 -12 ani – născuţi în anii 2010, 2011, 2012,

4F/4B:  Fete / Băieţi 13 -15 ani – născuţi în anii 2007, 2008, 2009

3. Înscrierea și condiții de participare:

A. Înscrierile se fac online pe https://cupa-transilvania.ro/. începând cu data de 8 februarie 2022, ora 12:00.  Înscrierile făcute anterior acestei date, nu vor fi validate, deoarece în perioada anterioara datei de 8 februarie 2022  site-ul menționat este în mentenanță.

Înscrierile on-line se vor închide la atingerea numărului maxim stabilit de Organizator sau cel târziu  la 25 februarie 2022 ora 12:00. Numarul maxim al concurenţilor va fi de 120.
Înscrierea este liberă, fără taxe de participare, în limita locurilor.

B. După înscriere este necesară validarea concurentului, aceasta va putea fi făcută în ziua concursului între orele: 8:30 și 10:00 prin prezenţa concurentului cu casca de schi la Secretariatul Concursului, în zona “Apres ski Cota 1600” Buscat, unde acesta va primi numărul de concurs și vesta de participare.

C. Pentru a putea participa la concurs, toti participanții și aparținătorii trebuie să repecte HOTĂRÂREA nr. 34 din 6 ianuarie 2022, Anexa 3, articolul 1 punctul 15 și articolul 14.

Participanții cu vârsta de peste 12 ani pot participa dacă prezintă un Certificat Verde Covid 19 valabil, iar participantii cu varsta de 12 ani sau mai mici trebuie însoțiți de o persoană care să prezinte un Certificat verde Covid 19 valabil.

La validarea înscrierilor, Certificatele Verzi Covid 19 vor fi verificate de Organizator prin Aplicația CHECK DCC pentru verificarea certificatelor digitale ale UE privind COVID-19.

D. Comportamentul pe durata concursului:

Concurenții și însoțitorii acestora au obligația ca pe toată durata concursului să manifeste un comportament civilizat, de fair-play, față de ceilalți concurenți, organizatori, arbitri, spectatori si alți schiori neparticipanți la competiție, conformându-se prezentului Regulament de Concurs și condițiilor impuse de administratorul pârtiei.

Concurenții și însoțitorii acestora au obligația să respecte toate normele legale de siguranță, disțantare socială, protecție si de purtare a măștii pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Nerespectarea acestor condiții poate atrage eliminarea din concurs.

E. Fiecare participant își va asigura urcarea cu telescaunul conform condiţiilor impuse de administratorul pârtiei.

F. Echipament:

Concurentul are obligaţia de a folosi echipament specific de schi alpin (schiuri, clăpari, cască de protecţie). Refuzul de a purta cască de protecţie duce la eliminarea sportivului din competiţie. Purtarea de către concurent a vestei de participare și a numărului de concurs primite de la Organizator este obligatorie pe toată durata concursului, inclusiv la festivitatea de premiere.

G. Nu este permisă utilizarea camerei de luat vederi (Go Pro sau alte mărci) montată pe cască sau nu de către concurent, în timpul recunoașterii traseului și în timpul probei de concurs. Nu este permisă înregistrarea audio și/sau video în spațiul destinat secretariatului concursului și în zona arbitrilor de concurs.

  1. Programul competiției:

Ora 07:00 -09:00: montarea traseului

Ora 08.30 -10:00: validarea concurenților – distribuirea numerelor de concurs

Ora 10.30 – 10.45: recunoașterea traseului de concurs

Ora 11.00: START primul concurent

Festivitatea de Premiere va avea loc în zona Sosire a concursului pe Pârtia Roșie la aproximativ o oră de la ultimul start.

  1. Recunoaşterea traseului:

A. Concurenţii au dreptul la recunoaşterea traseului cu porţile montate, păşind pe schiuri, în susul pârtiei, pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi.

B. Recunoaşterea traseului in stil de competiţie atrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs numărul de parcurgeri a acestuiava fi limitat la cel mult o singură coborâre pentru fiecare concurent.

C. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu și la recunoașterea traseului numărul de concurs vizibil și vesta, în caz contrar concurentului nu i se va permite să facă recunoașterea.

D. Nu este permisă intrarea pe traseu a antrenorilor, părinților sau al altor aparținători, recunoașterea traseului este permisă exclusiv concurenților validați.

E. Pentru protejarea traseului, în funcţie de starea acestuia, a zăpezii și a vremii, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica modul în care poate fi făcută recunoașterea sau anularea recunoașterii traseului, acest lucru fiind anunţat la faţa locului.

F. Recunoașterea traseului nu este obligatorie și prezența concurentului în start pentru recunoaștere la ora stabilită intră în sarcina participantului.

6. Timpi de concurs și afişarea rezultatelor:

Timpii de concurs ai concurenților vor fi notați și afișați la vedere.

În cazul în care arbitrii, din orice motiv, nu pot valida timpul unui concurent, acestuia i se va cere repetarea cursei. Concurentul in cauză trebuie să se prezinte la start înainte de încheierea concursului, în caz contrar acesta va fi descalificat.

Clasamentul se va face în funcţie de timpul realizat, validat de către arbitri, la finalul concursului, în ordine crescătoare a acestuia.

  1. Festivitatea de premiere:

A. Festivitatea de Premiere va avea loc în zona Sosire pe Pârtia Rosie,într-un spațiu special amenajat.

B. Câștigătorilor locurilor 1,2,3 de la fiecare categorie li se vor acorda diplome, medalii, cupe și premii în timpul Festivității de Premiere. În această zonă vor avea acces doar premianții și persoanele desemnate de către Organizator.

C. Premierea concurenților se va face pe podium cu distanțare fizică.

D. Organizatorul își rezervă dreptul să acorde și alte premii oricărui concurent.

8.Arbitrajul și cronometrajul:

A. Arbitrajul competiţiei va fi asigurat de specialiști în disciplina schi, iar pe parcursul traseului vor fi arbitri care vor supraveghea și vor valida sau invalida trecerea concurenţilor printre porțile montate pe traseu.

B. Cronometrajul va fi asigurat cu aparatură electronică specializată, de personal calificat cu experiență în organizarea competiţiilor de acest gen.

  1. Contestaţii:

A. Contestaţiile se depun la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu otaxă în valoare de 400 de lei, în maximum 15 minute de la afişarea rezultatelor oficiale.

B. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de către Comisia de concurs. Rezultatul contestației va fi făcut public în scris și afișat la panoul cu informații. În cazul în care contestația este validată, taxa va fi returnată integral.

C. Contestaţiile cu privire la concursvor fi adresate unei Comisii formate din Directorul Concursului, Directorul Tehnic și Arbitrul responsabil. Deciziile Comisiei cu privire la faptele contestate sunt definitive.

  1. Asistență medicală și siguranţă:

Siguranţa și ordinea publică pe perioada desfășurării competiţiei va fi asigurată de Postul de Jandarmi Montan OrdinePublică MunteleBăișorii și de Serviciul Public Judeţean Salvamont Cluj. Se recomandă încheierea unei polițe de asigurare de sănătate.

  1. Dispozitii finale care fac parte din prezentul regulament:

A. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face oricând modificări prezentului regulament, astfel încât competiția să se defășoare în condiţii optime și de siguranță și se obligă să aducă aceste modificările la cunoștința celor interesați cât mai repede posibil.

B. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba programul competiției în funcție de starea vremii, de programul de funcționare a pârtiei, putând amâna începerea competiției sau chiar anula concursul.

C. Nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea concurentului din concurs și anularea posibilității înscrierii la edițiile viitoare.

D. Prin înscrierea la competiţia „CUPA TRANSILVANIA” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și cu *GDPR (Regulamentul General de Protecție a Datelor). De asemenea, numele și prenumele participanţilor și/sau ale însoțitorilor, pozele și filmările efectuate în timpul desfășurării competiţiei pot fi făcute publice și folosite de către Organizator în scopuri publicitare și de promovare, fără alte obligaţii.

  • GDPR (Regulament General privind Protecția Datelor) *Sunt de acord implicit cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale și ale concurentului/ concurenților pe care îl/ îi reprezint prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta. Am fost informat/ă de faptul că dreptul la retragerea consimțământului se face pe baza unei cereri scrise în care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi șterse. Urmare a exercitării dreptului la retragerea consimțământului, Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania se obligă să distrugă/șteargă datele mele cu caracter personal.