Regulament Tombola

REGULAMENT TOMBOLĂ

CUPA TRANSILVANIA ediția a IX-a 2022

Organizator:

Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania

Locul de desfășurare:

Buscat Ski Resort – în timpul concursului Cupa Transilvania ediția a IX-a, 2022.

Organizarea:

Extragerea numerelor câștigătoare la Tombolă va avea loc în timpul evenimentului.

Participanții:

Vor fi înscriși la Tombolă toți concurenții participanți și validați, care iau startul la Cupa Transilvania ediția curentă. Descalificarea ca rezultat al încălcării Regulamentului de Concurs va atrage după sine și retragerea dreptului de participare la Tombolă.

Premii:

Se vor acorda:

  1. Premiul 1 – Cazare 2 nopti pentru 3 persoane la Pensiunea Skiland Muntele Băișorii;
  2. Premiul 2 – Cazare 2 nopti pentru 2 persoane oferit de Buscat Ski Resort;
  3. Premiul 3 – TEST DRIVE oferit de TOTOTA
  4. Premiul 4 – Card cadou în valoare de 500 lei la Decathlon, oferit de REMAX Grup de Lux
  5. Premiul 5 – Ochelari pentru schi oferiti de “La Pyky” Buscat – Centru de inchirieri schi-snowboard (3 premii);
  6. Premiul 6 – Card cadou în valoare de 300 lei la Decathlon, oferit de “ROUA” Buscat– Centru de inchirieri schi-snowboard;
  7. Premiul 7 – Card cadou în valoare de 50 lei la Decathlon, oferit de TOYOTA (4 premii);

Acordarea premiilor

Extragerea numerelor câștigătoare la Tombolă va avea loc prin intermediul site-ului https://www.random.org de către Organizator după finalizarea validării concurenților și înaintea primului start din concurs, cu participarea unui terț neimplicat în organizarea concursului. Se vor extrage 12 (doisprezece) numere câștigătoare, care vor fi anunțate de către Organizator înainte de începerea concursului. Fiecărui număr câștigător îi corespunde câte un premiu la Tombolă, însă extragerea numerelor câștigătoare nu implică și desemnarea premiului de către Organizator. Astfel, fiecare câștigător la Tombolă va fi chemat dupa terminarea cursei sale pentru a-și extrage  din urna Tombolei premiul.

Neprezentarea la start a unui concurent care are un număr câștigător la Tombola duce la pierderea premiului, acesta nemaifiind acordat în cadrul Tombolei.

Diverse

Organizatorii pot acorda și alte premii suplimentare pe langă cele anunțate mai sus, pe diverse categorii, în acest caz se vor extrage atâtea numere câștigătoare câte premii vor fi disponibile.

Prin înscrierea in competiția „CUPA TRANSILVANIA” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament de Organizare a Tombolei și a *GDPR (Regulament General privind Protecția Datelor)*

De asemenea, numele și prenumele participanților și/sau ale însoțitorilor, pozele și filmările efectuate în timpul desfășurării competiției, în timpul premierii și a TOMBOLEI, pot fi făcute publice și folosite de către Organizator în scopuri publicitare, fără alte obligații.

*GDPR (Regulament General privind Protecția Datelor) *Sunt de acord implicit cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta. Am fost informat/ă de faptul că dreptul la retragerea consimțământului se face pe baza unei cereri scrise în care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi șterse. Urmare a exercitării dreptului la retragerea consimțământului, Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania se obligă să distrugă/șteargă datele mele cu caracter personal.