Acord de Participare

Asociatia pentru Dezvoltare Sportiva Transilvania 

Loc. Muntele Baisorii nr. 286E

Județul Cluj

ACORD DE PARTICIPARE

      Prin inscrierea on-line  declar ca sunt părintele / tutorele participantului minor inscris , prin prezenta îmi dau acordul  ca acesta să participe la Concursul:  Cupa TRANSILVANIA  –  schi alpin , respectand Regulamentul  Concursului.

Am ataşat on-line copie a  CERTIFICATULUI DE NAŞTERE al participantului si am scris corect CNP-ul in vederea incadrarii in categoria corespunzatoare.

Declar pe proprie răspundere că am citit și am luat la cunoștinţă de regulamentul de desfășurare al concursului și de faptul că organizatorul nu își asumă răspunderea pentru accidentele petrecute în timpul desfășurării competiţiei și în timpul antrenamentelor pre-concurs. Mă oblig ca pe perioada de desfășurare a competiţiei, cât și în timpul antrenamentelor pre-concurs, participantul, al cărui părinte/tutore sunt, să folosească echipament adecvat de protecţie.

Semnez aces acord in sistem on-line.