REGULAMENT CONCURS

CUPA TRANSILVANIA

ediția a VIII-a 2021

Organizator:  Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania

 Scopul:

Încurajarea practicării schiului alpin la copii, precum și promovarea unui mod de viaţă sănătos prin practicarea activităţilor sportive în aer liber, dar și atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive.

Locul și data desfășurării:

Pârtia Buscat, stațiunea Muntele Băișorii, jud. Cluj, sâmbătă 27 februarie 2021.

1. Proba de concurs:

Întrecerea va consta într-o probă de slalom uriaș (o singură manșă) respectându-se particularităţile de vârstă, abilitățile tehnice și sportive ale participanților.

2. Concurenții și Categorii de participare :

a. Statutul competiţiei este OPEN. Se pot înscrie copii schiori , fete şi băieţi, legitimați la cluburi sportive de profil sau nelegitimaţi născuţi in anul 2006 și mai tarziu, împărţiţi în patru categorii de vârstă, iar în cadrul fiecărei categorii de vârstă vor fi două subgrupe, fete si baieti :

1F/1B: Fete / Băieţi până la 7 ani –  născuţi în anul 2014 și mai târziu

2F/2B: Fete / Băieţi 8-9 ani –  născuţi în anii 2012și 2013

3F/3B: Fete /Băieţi 10 -12 ani – născuţi în anii 2009, 2010, 2011,

4F/4B:  Fete / Băieţi 13 -15 ani – născuţi în anii 2006, 2007, 2008

3. Înscrierea și condiții de participare:

a. Înscrierile se fac online pe http://cupa-transilvania.ro/.

b. Înscrierile on-line se vor închide la atingerea numarului maxim stabilit de Organizator sau cel târziu  la 26 februarie 2021 ora 12:00.

c. Numarul maxim al concurenţilor va fi de 105.

d. Înscrierea este liberă, fără taxe de participare în limita locurilor.

e. După înscriere este necesară validarea concurentului, aceasta va putea fi făcută în ziua concursului între orele: 8.30 și 10.00 prin prezenţa concurentului cu casca de schi la secretariatul concursului, unde acesta va primi numărul de concurs și vesta de participare.

4. Comportamentul pe durata concursului:

a. Concurenții și însoțitorii acestora au obligația ca pe toată durata concursului să manifeste un comportament civilizat, de fair-play, față de ceilalți concurenți, organizatori, arbitri, spectatori si alți schiori neparticipanți la competiție, conformându-se prezentului Regulament de Concurs și condițiilor impuse de administratorul pârtiei.

b. Concurenții și însoțitorii acestora au obligația să respecte toate normele legale de siguranță, disțantare socială, protecție si de putare a măștii pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Nerespectarea acestor conditii poate atrage eliminarea din concurs.

c. Fiecare participant își va asigura urcarea cu telescaunul conform condiţiilor impuse de administratorul partiei.

5. Echipament:

a. Concurentul are obligaţia de a folosi echipament specific de schi alpin (schiuri, clăpari, cască de protecţie). Refuzul de a purta cască de protecţie duce la eliminarea sportivului din competiţie. Purtarea de către concurent a vestei de participare și a numărului de concurs primite de la Organizator este obligatorie pe toată durata concursului, inclusiv la festivitatea de premiere.

b. Nu este permisă utilizarea camerei de luat vederi (Go Pro sau alte marci) montată pe cască sau nu de către concurent, în timpul recunoașterii traseului și în timpul probei de concurs. Nu este permisă înregistrarea audio și/sau video în spațiul destinat secretariatului concursului și în zona arbitrilor de concurs.

6. Programul competiției:

Ora 07:00 -09:00: montarea traseului

Ora 08.30 -10:00: validarea concurenților – distribuirea numerelor de concurs

Ora 10.30 – 10.45:recunoașterea traseului de concurs

Ora 11.00: START primul concurrent

Festivitatea de Premiere va avea loc în zona Sosire la aproximativ o oră de la ultimul start.

7. Recunoaşterea traseului:

a. Concurenţii au dreptul la recunoaşterea traseului cu porţile montate, păşind pe schiuri, în susul pârtiei, pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi.

b. Recunoaşterea traseului in stil de competiţieatrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs numărul de parcurgeri a acestuiava fi limitat la cel mult o singură coborâre pentru fiecare concurent.

c. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu și la recunoașterea traseului numărul de concurs vizibil și vesta, în caz contrar concurentului nu i se va permite să facă recunoașterea.

d. Nu este permisă intrarea pe traseu a antrenorilor, părinților sau al altor aparținători, recunoașterea traseului este permisă exclusiv concurenților validați.

e. Pentru protejarea traseului, în funcţie de starea acestuia, a zăpezii și a vremii, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica modul în care poate fi făcută recunoașterea sau anularea recunoașterii traseului, acest lucru fiind anunţat la faţa locului.

f. Recunoașterea traseului nu este obligatorie și prezența concurentului în start pentru recunoaștere la ora stabilită intră în sarcina participantului.

8. Timpi de concurs și afişarea rezultatelor:

a. Timpii de concurs ai concurenților vor fi notați și afișați la vedere.

b. În cazul în care arbitrii, din orice motiv, nu pot valida timpul unui concurent, acestuia i se va cere repetarea cursei. Concurentul in cauză trebuie să se prezinte la start înainte de încheierea concursului, în caz contrar acesta va fi descalificat.

c. Clasamentul se va face în funcţie de timpul realizat, validat de către arbitri, la finalul concursului, în ordine crescătoare a acestuia.

9. Festivitatea de premiere:

a. Festivitatea de Premiere va avea loc în zona Sosire, într-un spațiu special amenajat.

b. Câștigătorilor locurilor 1,2,3 de la fiecare categorie li se vor acorda diplome, medalii, cupe și premii în timpul Festivitatii de Premiere. În această zonă vor avea acces doar premianții și acele persoane desemnate de Organizatori.

c. Premierea concurenților se va face pe podium cu distanțare fizică.

d. Organizatorul își rezervă dreptul să acorde și alte premii oricărui concurent, de a organiza tombole si alte activitati pe perioada concursului.

10. Arbitrajul și cronometrajul:

a. Arbitrajul competiţiei va fi asigurat de specialiști în disciplina schi, iar pe parcursul traseului vor fi arbitri care vor supraveghea și vor valida sau invalida trecerea concurenţilor printre porțile montate pe traseu.

b. Cronometrajul va fi asigurat cu aparatură electronică specializată, de personal calificat cu experiență în organizarea competiţiilor de acest gen.

11. Contestaţii:

a. Contestaţiile se depun la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu o taxă în valoare de 400 de lei, în maximum 15 minute de la afişarea rezultatelor oficiale.

b. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de către Comisia de concurs. Rezultatul contestației va fi făcut public în scris și afișat la panoul cu informații . În cazul în care contestația este validată, taxa va fi returnată integral.

c. Contestaţiile cu privire la concurs vor fi adresate unei Comisii formate din Directorul Concursului, Directorul Tehnic și Arbitrul responsabil. Deciziile Comisiei cu privire la faptele contestate sunt definitive.

12. Asistență medicalăși siguranţă:

a. Siguranţa și ordinea publică pe perioada desfășurării competiţiei va fi asigurată de Postul de Jandarmi Montan Ordine Publică Muntele Băișorii și de Serviciul Public Judeţean Salvamont Cluj. Se recomandă încheierea unei polițe de asigurare de sănătate.

13. Dispozitii finale care fac parte din prezentul regulament:

a. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face oricând modificări prezentului regulament, astfel încât competiția să se defășoare în condiţii optime și de siguranță și se obligă să aducă aceste modificări la cunoștința celor interesați cât mai repede posibil.

b. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba programul competiției în funcție de starea vremii, de programul de funcționare a pârtiei, putând amâna începerea competiției sau chiar anula concursul.

c. Nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea concurentului din concurs și anularea posibilității înscrierii la edițiile viitoare.

d. Prin înscrierea la competiţia „CUPA TRANSILVANIA” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și cu *GDPR (Regulamentul General de Protecție a Datelor). De asemenea, numele și prenumele participanţilor și/sau ale însoțitorilor, pozele și filmările efectuate în timpul desfășurării competiţiei pot fi făcute publice și folosite de către Organizator în scopuri publicitare și de promovare, fără alte obligaţii.

  • GDPR (Regulament General privind Protecția Datelor) *Sunt de acord implicit cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale și ale concurentului/ concurenților pe care îl/ îi reprezint prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta. Am fost informat/ă de faptul că dreptul la retragerea consimțământului se face pe baza unei cereri scrise în care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi șterse. Urmare a exercitării dreptului la retragerea consimțământului, Asociația Pentru Dezvoltare Sportivă Transilvania se obligă să distrugă/șteargă datele mele cu caracter personal.